Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрЗурагт мэдээлэл

Category: Зурагт мэдээлэл

НүүрЗурагт мэдээлэл
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТУРШИЛТЫН ХУГАЦАА ХЭРЭГЛЭХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”2020-02-14
ТАХ зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай тогтоол2019-02-01
ЖУРАМ (Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад TAХ-ийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох)2023-01-092024-01-01
ЖУРАМ (ТАХ-д өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох)2019-01-092024-01-02
ЖУРАМ н албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох2019-01-09
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөрийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль2023-07-072024-01-01
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ2023-07-072024-01-01
Шийдвэр хүргүүлэх, заавар батлах тухай
Шийдвэр хүргүүлэх, журам батлах, ажил мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
tet
ЭМД-ын зөвлөлийн тогтоол /2011-09-27-03/
Ажилсан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан даатгуулагчийн тэтгэврийг шинээр тогтоох, шинэчлэн бодоход баримтлах аргачлал /2014.01.21 1/101/
Том төрөөс ухаалаг төр рүү санаачлагыг хэрэгжүүлэх тухай /2014.03.04 1/326/
Чиглэл өгөх тухай /2014.03.05 1/337/
Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014.03.24 А/52/
Цалин, нэмэгдэл тогтоох, хөнгөлөлт эдлүүлэх ажилсан жилд оруулж тооцох тухай /2014.04.15 А/83 , А/44/
Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.04.29 1/615/
Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014.05.13 А/72/
Чиглэл өгөх тухай /2014.05.23 1/811/
Үйлчилгээ нэвтрүүлэх тухай /2014.05.23 А/78/
Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.06.04 1/901/
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /2014.06.06 А/63/
Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.06.12 1/966/
Мэдүүлгийн загварт нэмэлт оруулах тухай /2014.07.07 А/92/
Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.07.17 1/1154/
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тухай /2014.08.15 А/109/
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах аргачлал /2014.07.24/ 1/1190