Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрХэлтсийн тухай

Хэлтсийн тухай

НүүрХэлтсийн тухай
Хэлтсийн тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

 БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

butets-last-butets

ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь 1983-1995 онд Октябрийн районы гүйцэтгэх  захиргааны байранд баруун жигүүрт нь байрладаг байсан бөгөөд Октябрийн районы Нийгэм хангамжийн хэлтэс нэртэй 7 ажилтантай бүх байцаагч нар тэтгэврээ тогтоож олгодог, аж ахуй нэгжүүдийнхээ тайланг  авдаг байсан. Тухайн үед компьютер гэж байгаагүй бүх мэдээ тайлангаа сампингаар бодож гараараа бичиж буулгадаг байсан бөгөөд нэгдэл сангийн аж ахуйд мал маллаж байсан, хөдөлмөр эрхлэхээ больсон өндөр настнуудад тэтгэвэр тогтоосны дараа шимтгэл цуглуулах, орлого бүрдүүлэх, нийгмийн даатгалд хамруулах асуудлууд тулгарч байсан үед ард иргэд нийгмийн даатгалын ач тусыг мэдэхгүй байсан тул айл өрх, албан байгууллагаар явж сургалт, сурталчилгаа их хийдэг, бүх мэдээгээ цаасаар авдаг, гараараа хийдэг байсан. 1992 оноос Октябрийн район нь Баянгол дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг гэж хоёр дүүрэг болж хуваагдсанаар засаг захиргааны 19 хороо 120000 хүнд үйлчилж эхэлснээр ажлын ачаалал буурсан мэт санагдсан гэж ахмад үеийнхэн маань дурсан ярьж байна. 1995 онд нүүж 49-р яслийн байранд байрлаж байгаад 2002 оноос өөрийн байртай болж үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн ажиллаж байна.

Өнөөдөр бид Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/22 дугаар тушаалын дагуу

 • ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ТАСАГ – 9
 • САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ-8
 • ОРЛОГО, ШИМТГЭЛИЙН ТАСАГ-17
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ- 25
 • НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТАСАГ- 4 гэсэн зохион байгуулалтын бүтцэд нийт 63 ажилтан, албан хаагч ажиллаж, шимтгэл төлөгч ажил олгогч байгууллага, иргэд, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэж “УХААЛАГ АРХИВЫН СИСТЕМ” төсөл хэрэгжиж эхэлснээр иргэд, даатгуулагчдад төрийн үйлчилгээг түргэн, шуурхай хүргэж  аймаг, дүүргүүдийн архивын лавлагааг хэлтэс дотроо гаргадаг болсон.

Иргэд даатгуулагчдад нээлттэй, ил тод, шуурхай мэдээллийг хүргэх,  зорилгоор мэдээллийн самбаруудыг шинэчлэн тав тухтай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор ЦЭВЭР АЯ ТУХТАЙ ОРЧНЫГ бүрдүүлж Үйлчилгээний танхимаа тохижуулж ажиллаж байна.  Танд зөвлөе-тусалъя” сэдэвт сургалтыг 33 Хороонд хийж сурталчлан таниуллаа. Уг сургалтад 10080 орчим иргэд даатгуулагч хамрагдсан. 2016 онд Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 стандарт үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж ажилласан.2022 онд Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS ISO/IEC 27001:2021 стандартыг шинээр нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар дотооддоо болон гадагшаа чиглэсэн сургалтыг тогтмол хийж хэвшсэн.

БИДНИЙ БАХАРХАЛ

2001, 2002, 2003 онд ажлаараа Нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудаас нэгдүгээр байр эзэлж, “Тэргүүний хэлтэс”-ээр шалгарсан.

2001, 2002, 2003, 2004 онд Баянгол дүүргийн “Хөдөлмөрийн аварга хамт олон”-оор шалгарч Баянгол дүүргийн Засаг даргын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр шагнагдсан.

2006 онд Нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудаас нийгмийн даатгалд 46,2 мянган иргэнийг даатгасан ажлын үр дүнгээр “ хамгийн олон иргэнийг нийгмийн даатгалд хамруулсан хэлтэс”-ээр шалгарсан.

2002 онд нийслэлийн дүүргүүдийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтнуудын дунд зохион явуулсан спортын уралдаан тэмцээнд багаараа тэргүүн байр эзэлж, нэрэмжит цом, өргөмжлөлөөр шагнагдсан .

2016 онд Нийгмийн даатгалын системийн дунд зохион байгуулсан спортын төрөлд   нэгдүгээр байр эзэлж шилжин явах цом.

2017 онд Нийгмийн даатгалын системийн дунд зохион байгуулсан спортын төрөлд багийн дүнгээр гуравдугаар байр.

2018 онд Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан спортын арга хэмжээнд багийн дүнгээр Нэгдүгээр байр

2019 онд Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийг манлайлан 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр Тэргүүн байр

2022 онд Нийгмийн даатгалын системийн дунд зохион байгуулсан спортын төрөлд багийн дүнгээр гуравдугаар байр

 2023 онд Нийгмийн даатгалын системийн дунд зохион байгуулсан спортын төрөлд багийн дүнгээр тусгай байр тус тус эзэлсэн байна.

Манай хэлтсийн хамт олны дунд Алтан гадас одонтой 5, Хөдөлмөрийн хүндэт медальтай 5, Салбарын тэргүүний ажилтан 22, Нийгмийн даатгалын хүндэт ажилтан 31, НДЕГ-ын жуух бичигтэй 35  байцаагч ажиллаж байна.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1992

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

 • 1995

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар

 • 1996-2002

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

 • 2002-2022

  Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 2022-

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар