Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ29.7 мянган ажил олгогчид 3.4 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

29.7 мянган ажил олгогчид 3.4 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон  Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо хамтран “Ажил олгогчид шимтгэлийн  хөнгөлөлт үзүүлэх ёслол, хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа”-г 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа.

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ хугацаанд нь төлж, даатгуулагч иргэдийн нийгмийн баталгааг хангах үүргээ биелүүлэн, үйлдвэрлэлийн ослыг багасгаж, зардал гаргуулахгүй байх боломжийг бүрдүүлэн, хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах талаар зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээг авч ажилласнаар үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 3 жил дараалан, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 5 жил дараалан зардал гаргуулаагүй ажлын байраа тогтвортой хадгалж ирсэн шилдэг ажил олгогчдод талархал илэрхийлэх нь тус үйл ажиллагааны гол зорилго юм.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн 2014-2016 онд үйлдвэрлэлийн осол гаргаагүй 21 мянган ажил олгогчид 3.2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт, ажлын байраа тогтвортой хадгалж, ажилтнаа халаагүй 8.7 мянган ажил олгогчид 140.9 сая төгрөгийн шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх юм.

Ингэснээр ирэх онд нийт 29.7 мянган ажил олгогчид 3.4 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр боллоо. Хуульд заасан шимтгэлийн хөнгөлөлт авах болзлыг хангасан олон мянган ажил олгогчийн төлөөлөл болгож шилдэг 150 аж ахуй нэгжид өнөөдөр ийнхүү талархал гардуулсан бөгөөд цаашид талархалын үйл ажиллагаа орон даяар түүчээлэн үргэлжлэх юм. Эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа үед ийнхүү шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж байгаа нь ажил олгогчдод бодит дэмжлэг болж буйг тус үйл ажиллагаанд оролцогчид онцолж байлаа.