Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээӨндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй төрийн өмчийн 6 эмнэлгээр хяналт, шалгалт хийж байна

Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй төрийн өмчийн 6 эмнэлгээр хяналт, шалгалт хийж байна

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газар 2017 оны хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөөний дагуу Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 07 тоот тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтар хийгдэх протез, ортопедийн зардлыг санхүүжүүлэх хяналт тавир журам”-ын хэрэгжилт, даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний зардлын гүйцэтгэлд хяналт, шалгалт хийх, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилган, залруулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өрийг барагдуулах, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах зорилгоор

  • Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг;
  • Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг;
  • Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг;
  • Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв;
  • Хавдар судлалын үндэсний төв;
  • Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв гэсэн төрийн өмчийн 6 эмнэлгээр

2017 оны 01 сарын 30-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал хяналт, шалгалт хийж байна.