Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээҮр дүнгийн гэрээг дүгнэж, шилдэг хэлтэс болон менежерийг шалгарууллаа

Үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, шилдэг хэлтэс болон менежерийг шалгарууллаа

Нийгмийн даатгалын салбарын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөнөөр 2017 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, шилдэг хэлтэс болон нийгмийн даатгалын салбарын шилдэг менежерийг шалгарууллаа. Нийгмийн даатгалын сангийн төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, өр авлагыг бууруулах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг хугацаанд нь олгох, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг даатгуулагч иргэдэд мэргэжлийн түвшинд шуурхай хүргэх зэрэг ажлынхаа  дүнгээр Өмнөговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс манлайлж, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн хэлтсүүд удааллаа. Харин дүүргүүдээс Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс тэргүүн байрт шалгарч, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн хэлтсүүд удаах байрт дүгнэгдсэн бол Нийгмийн даатгалын байгууллагын 2017 оны шилдэг менежерээр Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга П.Амар шалгарч, ажлын үр дүнгээ үнэлүүлэв.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР