Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээҮйлчилгээний соёл, харилцаа хандлагыг сайжруулах цуврал сургалтад 192 ажилтныг хамрууллаа

Үйлчилгээний соёл, харилцаа хандлагыг сайжруулах цуврал сургалтад 192 ажилтныг хамрууллаа

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь 2019 оныг “Танд ойрхон, найрсаг үйлчилгээний жил” болгон зарлаж, үйлчилгээнийхээ чанар хүртээмжийг сайжруулах, иргэдэд шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилж, байцаагч ажилтнуудынхаа харилцаа хандлагыг эерэг болгох чиглэлд шат дараатай ажлуудыг зохион байгуулж байна.

Энэ хүрээнд төвийн зургаан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтан, албан хаагчдыг “Харилцааны ур чадвар ба эерэг хандлага” цуврал сургалтад 2019 оны 06 дугаар  сарын 25-наас 28-ны өдрүүдэд хамрууллаа.

Сургалтаар “Шихихутаг” дээд сургуулийн багш, лектор Ц.Амарсанаа ажлын байрандаа хэрхэн эерэг байж, эерэг хандлагыг бусдад түгээх, үйлчилгээний соёл, бусадтай харилцах хувь хүний ур чадварын талаар  зөвлөсөн бөгөөд нийт 192 ажилтан оролцлоо.

Дашрамд дурдахад үйлчилгээний соёлыг сайжруулах төлөвшүүлэх чиглэлд Японы Жайка төслийн  богино хугацааны мэргэжилтэн Сугая Масамиг урьж ажиллуулан төв орон нутгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд 33 удаа сургалт зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 1222 ажилтныг хамруулсаны дээр нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээний гарын авлагыг боловсруулан ашиглаж эхлээд байгаа юм.