Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах сонгон шалгаруулалтын дүнгийн тухай

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах сонгон шалгаруулалтын дүнгийн тухай

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/161 дүгээр тушаалаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах сургалтын байгууллагын сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргасан дор дурдсан байгууллагууд тэнцсэн болохыг мэдэгдэж байна.

 

АЖЛЫН ХЭСЭГ

Tushaal A-161 havsralt_final