Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн даатгалын талаар мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн даатгалын талаар мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа

Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн форум хамтран Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн даатгалын талаар мэдлэг олгох сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоо, Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо, Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо,   Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын үндэсний холбоо, Арга билиг холбоо, Монголын харааны бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудын холбооны нийт 70 гаруй гишүүдийг  хамруулан зохион байгууллаа.

Холбоодын гишүүд уг сургалтад хамрагдсанаар Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Нийгмийн даатгалын салбарын бодлогын шинэчлэл, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй болох, Нийгмийн даатгалын талаар олон нийтийг мэдээллээр хангах арга зүйг эзэмшүүлэх дадал хэвшилд суралцах юм.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Д.Зоригт сургалтыг нээж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, нийгмийн даатгалын бүх төрлийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх зорилгоор хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар танилцуулж үг хэллээ.

Сургалтаар Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын төв комиссын дарга П.Мөнхтулга, нарийн бичгийн дарга Т.Лхагвадорж, МШӨ-ний ЭХМСК-ын мэс заслын эмч Д.Чинзориг, НДЕГ-ын БХСГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Лхагвадорж, ТГ-ын дуудлагын үйлчилгээний ажилтан П.Эрдэнэбат нар “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын талаар ерөнхий ойлголт”, “Ердийн өвчний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох үйл явц”, “Нийгмийн даатгалын байгууллагын дуудлагын төвийн үйл ажиллагаа”, “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох үйл явц”, “Нийгмийн даатгалын ач холбогдол, Нийгмийн даатгалын хуулиудад орсон 2020.01.01-ээс мөрдөх нэмэлт, өөрчлөлтүүд” зэрэг сэдвээр мэдээлэл хүргэж асуулт, хариулт өрнүүлэн сургалтын төгсгөлд сертификат гардууллаа.