Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЭрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх элэгний с вирусийн эмийн танилцуулга

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх элэгний с вирусийн эмийн танилцуулга

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Элэгний хорт хавдар, хатуурлын нас баралтыг эрс бууруулах, элэгний С вирусийн  голомтыг 2020 он гэхэд устгаж, халдварт тархалтыг таслан зогсоох, “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тусгаж, элэгний вирусийн эмийн үнийн тодорхой хувийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцахаар Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардлын төсвийг 23.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тодотгосон.

Элэгний С вирусийн эмийн үнэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлэх хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны А/238 дугаар тушаалаар байгуулж, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яам, Сангийн яам, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллага болон төрийн бус байгууллага, өвчтөн, нийгмийн төлөөллийн зөвлөлийн гишүүд ажилласан.

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, АНУ, Энэтхэг улсад үйлдвэрлэсэн Харвони, Ледвир,  Ледифос, Гепсинат-Эл Пи, Вирпас гэсэн 5 худалдааны нэршлийн эмийг 1 хайрцаг тутамд 210 000 төгрөгөөр даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Мөн Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийг баталсан өдрөөс хойш буюу 9 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс хойш элэгний С вирусийн эмийг эмчилгээний зорилгоор хэрэглэсэн 6425 хүний 1349,2 мянган төгрөгийг даатгалын сангаас нийлүүлэгч компаниар дамжуулан, даатгуулагчдад нөхөн олгохоор шийдвэрлэсэнд иргэд, даатгуулагч болон оролцогч талууд туйлын талархалтай хүлээн авч байна. Элэгний С вирусийн шинжилгээ нь эерэг гарсан, элэгний С вирусийн эмийг зайлшгүй шаардлагаар, эмчийн заалтаар хэрэглэх даатгуулагчид клиникийн төв эмнэлэг, аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нэр бүхий 10 хувийн эмнэлгийн дотрын болон халдвартын 186 мэргэжлийн эмч, даатгалын гэрээ бүхий орон нутгийн 76, нийслэлийн 48, нийт 124 эмийн сангаар дамжуулан даатгалын сангаас хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой болсон.

Элэгний С вирусийн эмүүдийг жигд 210 000 төгрөгөөр хөнгөлөх болсон нь даатгуулагч өөрийн санхүүгийн боломжид нийцсэн үйлдвэрлэгч орны эмийг худалдан авах нөхцөл бүрдэх, даатгуулагчид даатгалын сангаас үзүүлэх хөнгөлөлтийг тэгш хүртээх, мөн эмийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг бий болгож улмаар эмийн үнэ буурах ач холбогдолтой гэж үзэж байна..