Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЭрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх өндөр өртөг бүхий зарим тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, журам

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх өндөр өртөг бүхий зарим тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, журам

Өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, протезийн үнийн тодорхой хэсгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөхөөр боллоо. 

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 9.1.6, 9.1.8-д зааснаар эрүүл мэндийн даатгалд хамаарах тусламж, үйлчилгээний багцад өртөг өндөр бүхий зарим тусламж, үйлчилгээ, түүнд шаардагдах эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх зарим төрлийн хиймэл эрхтэн, протезийн зардлыг  үнийн тодорхой хэсгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох бэлтгэл ажил хангагдлаа. Тухайлбал, Эрүүл мэнд, спортын сайд, Сангийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн “Жагсаалт батлах тухай” 248/161/А88 тоот хамтарсан тушаалаар дээр дурдсан мэс засал, тэдгээрт хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, жишиг үнэ, даатгалаас төлөх төлбөрийн хэмжээг баталлаа. Хуульд заасан энэхүү үйлчилгээг 2015.07.01-ээс эхлэн даатгуулагчдад үзүүлэх бөгөөд Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв зэрэг эмнэлгүүдээс өндөр өртөг бүхий тусламж, үйлчилгээ авах даатгуулагчид даатгалын хөнгөлөлт эдлэх юм. Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулиар баталснаар уг үйлчилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 10,4 тэрбум төгрөг зарцуулна.

Энэхүү жагсаалтад баталснаар өндөр өртөгтэй мэс засалд хэрэглэгдэх 80 гаруй нэр төрлийн эмнэлгийн хэрэгсэл, протезийн үнийн 75 хүртэл хувийг даатгалын сангаас хариуцан төлөх бөгөөд тухайлбал зүрхэнд суулгах пейсмейкерийн багцын үнэд  даатгалын сангаас 5484000 төгрөг, түнхний хиймэл үе хийлгэхэд 5250000 төгрөг, өвдөгний хиймэл үе хийлгэхэд 4875000 төгрөг төлнө. Энэ хэмжээгээр даатгуулагчийн санхүүгийн ачааллыг эрүүл мэндийн даатгалын сан хариуцахаар боллоо.

248_161_A88