Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЭрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар сургалт зохион байгуулав

Эрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар сургалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газраас 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр дотоодын сургалтын зохион байгууллаа. Сургалтанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 90 ажилтан албан хаагч оролцлоо. “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд” сэдвээр ЭМДГ-ын мэргэжилтэн Б.Энхболор, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй  тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн жагсаалт”, түүнд хяналт тавих журам сэдвээр ЭМДГ-ын ахлах мэргэжилтэн Н.Хишигсүрэн, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт” сэдвээр ЭМДГ-ын мэргэжилтэн О.Батжаргал нар хичээл зааж мэдээлэл өгөв.