Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөр магадлалын чанар хүртээмжийг сайжруулахаар ажиллаж байна

Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын чанар хүртээмжийг сайжруулахаар ажиллаж байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор дараах ажлыг зохион байгуулав.

– “Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын  өнөөгийн байдал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, аймаг дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч, комиссын гишүүдийн төлөөлөл нийт 40 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд оролцож, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоож буй өнөөгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны талаар товч мэдээлэл хийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгамдаж байгаа асуудлын талаар хэлэлцэв.

– Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос энэ онд санаачлан зохион байгуулсан ажил, шинээр батлагдсан тушаал зааврыг  танилцуулах зорилгоор 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр Аудио хурал зохион байгуулж Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын гишүүд, аймаг, (дүүрэг)-ын Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүд нийт 120 гаруй хүнийг хамруулав. Хурлаар эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх талаар зохион байгуулсан ажлын товч тайлан, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дахин болон бүрдмэл магадлалаар илэрч буй нийтлэг зөрчил, дутагдал, анхаарах асуудал, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг сайжруулах аян”-ы дүгнэлт, тоон тайланг нэгтгэхэд гардаг нийтлэг алдаа зөрчил, цаашид анхаарах асуудал, “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дахин магадлал зохион байгуулах заавар”-ыг танилцуулж, санал солилцов.

– Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос зохион байгуулсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах аян”-нд амжилттай оролцсон Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын туршлага солилцох уулзалтыг 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулав. Уулзалтад Нийслэлийн дүүргүүдийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төлөөлөл 30 гаруй хүн оролцов. Уулзалтад оролцогсдод комиссын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгч, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажлыг сайжруулах арга замын талаар харилцан ярилцаж, туршлага солилцов.

– Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос улирал бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах холбоо, иргэдийн төлөөлөлтэй уулзаж тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэж байна. Хан-Уул дүүргийн уулзалтыг 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж, тус дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл 30 гаруй хүнийг хамруулав. Уулзалтын үеэр Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын өнөөгийн байдал, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоож буй явцын талаар танилцуулсан бол тус дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааны талаар танилцуулж, тулгамдаж буй асуудлаар мэдээлэл солилцон, харилцан ярилцав.