Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос нийслэлийн дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулав.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос нийслэлийн дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдэвт  сургалтыг зохион байгуулав.

Сургалтад Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийт 150 орчим эмч мэргэжилтнүүд хамрагдав.

Уг сургалтаар Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын өнөөгийн байдал, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” А/30 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журам”, “Эмнэлгийн хуудасны бичилт олголттой холбоотой илэрч буй нийтлэг зөрчил дутагдал” сэдвүүдээр илтгэл тавьж, мэдээлэл өгөв.

Цаашид холбогдох тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголтод тавих эрүүл мэндийн байгууллагын дотоодын хяналтыг сайжруулах талаар санал солилцов.