Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээХөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн боллоо

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн боллоо

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн / 2019.02.21 / зохион байгуулагдаж, тус салбарт ажиллаж буй 7000 гаруй албан хаагчдын төлөөлөл төв орон нутгийн 250 орчим удирдах ажилтан оролцлоо. Зөвлөгөөнөөр хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилтын талаар хэлэлцэж, салбарын бодлого шийдвэрийг анхан шатны нэгж дээр хариуцан ажиллаж буй удирдах ажилтнуудын санал бодлыг сонсохоос гадна тэдэнд зайлшгүй шаардлагатай Төрийн албаны тухай, Авлигатай тэмцэх хуулийн хэрэгжилт, салбарын үйл ажиллагаа, хөрөнгө санхүүтэй холбоотой мэдээллийг холбогдох албаныхан хүргэсэн.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилтын талаар танилцуулж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлогын үндсэн зорилтыг нийгмийн даатгал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулж, иргэдийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх, хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах үйл ажиллагаа гэж тодорхойлон 2018 онд цөөнгүй ажлыг хийж гүйцэтгэснээ дурьдсан юм.