Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтооход баримталж буй эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав.

“Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтооход баримталж буй эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай хамтран “Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтооход баримталж буй эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 5 дахь жилдээ Нийслэлийн Багануур дүүрэгт зохион байгуулав.

Уг хуралд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн дүүргүүдийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүд, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд судлалын төвийн эмч нар, Орхон, Баянхонгор, Архангай, аймгийн төлөөлөл нийт 30 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний бага хуралд хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтооход баримталж буй эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам сэдвийн хүрээнд нийт 20 гаруй судлаач илтгэл ирүүлснээс шалгарсан 9 илтгэлийг хэлэлцүүлэв.

Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоох үйл явц, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар ирүүлсэн дээрх илтгэлүүдээс Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч эмч Т.Цэрэннадмидын “Сонсгол хэл ярианы төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг олон улсын үйл ажиллагааны ангиллаар үнэлсэн нь” тэргүүн байр, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Болормаагийн “Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолтын эрхзүйн орчны өнөөгийн байдал” сэдэвт илтгэл дэд байр, Багануур сувилал ХХК-ийн чанарын менежер, АУ-ны магистр Н.Мөнх-Ундрахын “Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгосон иргэдийн алдсан амьдралын жил” сэдэвт илтгэл гуравдугаар байр, Баянзүрх дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүн Б.Энхнямын “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судалсан нь” илтгэл тусгай байранд тус тус шалгарав.

Эрдэм шинжилгээний бага хуралд төрийн болон төрийн бус байгууллага, их, дээд сургуулийн магистрант, докторант, эрдэмтэн, судлаачдын оролцоо нэмэгдэхийн хэрээр, судалгааны ажлын цар хүрээ, илтгэгчдийн ур чадвар, жилээс жилд улам бүр сайжирч, судалгааны үр дүнг практикт нэвтрүүлснээр суурь судалгаатай болж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагаанд эдгээр бүтээл, судалгааны ажил нь үр дүнгээ өгч байна.