Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоож буй бодлого зохицуулалт, үр дүн” сэдэвт төвийн бүсийн зөвлөгөөн зохион байгуулав

“Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоож буй бодлого зохицуулалт, үр дүн” сэдэвт төвийн бүсийн зөвлөгөөн зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг боловсронгуй болгох, чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 2019 оны 04 сард Төвийн бүсийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоож буй байдал, тулгамдсан асуудал, цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэв.

“Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоож буй бодлого зохицуулалт, үр дүн” сэдэвт уг зөвлөгөөнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс, Эрүүл мэндийн яамны мэргэжлийн салбар зөвлөл, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан салбар сургууль, Дархан Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Булган, Дархан Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл аймгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүдийн төлөөлөл нийт 50 орчим эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

Зөвлөгөөний үеэр Эрүүл мэндийн яамны Дотор, Сэтгэц, Мэдрэл судлалын Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүд, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан салбар сургуулийн багш нар зэрэг эрдэмтэн, докторууд “Зонхилон тохиолдож буй өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа тогтооход анхаарах асуудал, оношийн баталгаажилт, хяналт, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ” сэдвээр мэргэжлийн хичээл заав.

Мөн Нийгмийн даатгалын салбарын 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн болон 2019 онд зохион байгуулах ажил, цаашдын зорилт, Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, судалгааны арга зүй, нотолгоонд суурилсан тусламж, үйлчилгээ, ёс зүйн үнэлэмж, харьцаа хандлагын талаар мэдээлэл өгөв.

Зөвлөгөөнд оролцогч нийт эмч, мэргэжилтнүүдэд хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтооход баримталж буй хууль, дүрэм, журам болон эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын сайн туршлагыг танилцуулав.

Түүнчлэн “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал”, “Төв аймгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын сайн туршлага” сэдвээр зөвлөгөөнд оролцогчид илтгэл тавив.

Энэхүү төвийн бүсийн зөвлөгөөн нь эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтооход тулгамдаж буй асуудал, мэргэжлийн ур чадвар, харьцаа хандлага, иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах арга замыг хэлэлцэж, сайн туршлагаас суралцсанаараа ач холбогдолтой болов.

Иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээг сайжруулах талаар санал солилцож, зөвлөлдсөнөөр хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, мэдээллийн технологийг сайжруулах, дотоодын болон олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх талаар 2019 онд зохион байгуулах бүсийн зөвлөгөөнүүдээс гарсан саналыг нэгтгэн тусгаж, зөвлөмж боловсруулахаар шийдвэрлэв.