Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт зохион байгуулав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос 2018 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн дүүргүүдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл 30 орчим иргэдтэй уулзалт зохион байгуулав.

Уулзалтаар эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын өнөөгийн байдал, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоож буй явц, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажил, Сонгинохайрхан дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын туршлагаас танилцуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгамдаж буй асуудлаар мэдээлэл солилцон, харилцан ярилцаж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал солилцов.