Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээХүний нөөцийн менежмент, нийгмийн маркетингийг сайжруулах төслийн сургалт 11 дүгээр сарын 20 хүртэл үргэлжилнэ

Хүний нөөцийн менежмент, нийгмийн маркетингийг сайжруулах төслийн сургалт 11 дүгээр сарын 20 хүртэл үргэлжилнэ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран “Хүний нөөцийн менежмент,нийгмийн маркетингийг сайжруулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ хүрээнд Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн өнөөгийн байдлыг үнэлсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн “Ажлын байрны тодорхойлолт”(AST), “Гүйцэтгэлийн үнэлгээ”, “Албан тушаал дэвших тогтолцоо”, “Урамшуулал”, болон “Сургалт-хөгжил”-ийн тогтолцоог сайжруулах чиглэлд ахицтай ажиллав.

Төслийн зөвлөх Томас Гебхард болон ажлын хэсгийн гишүүд дээрхийг танилцуулах сургалтыг шат дараатайгаар зохион байгуулж байна. 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-наас 10 дугаар сарын 16 хүртэлх хугацаанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар,  Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийн нийт 368 ажилтан албан хаагчдыг сургалтанд хамруулаад байна.

Үргэлжлүүлэн 11 дүгээр сарын 20-ныг дуусталх хугацаанд Налайх, Багануур  дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон Төв, Дундговь, Өмнөговь, Булган, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Увс, Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийн 385 ажилтан, албан хаагдад газар дээр нь очиж сургалт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулж байна. Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн арга хэрэгслүүдийг ийнхүү сайжруулснаар Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтан, албан хаагчид даатгуулагчдынхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжид нийцсэн нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээг үзүүлж, олон улсын түвшинд очиход илүү ойртоно гэж үзэж байгаа юм.