Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээХамтран хэрэгжүүлэх төслийн асуудлаар “Жайка”-гийн төлөөлөгчидтэй уулзалт хийв

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн асуудлаар “Жайка”-гийн төлөөлөгчидтэй уулзалт хийв

Япон улсын ЖАЙКА байгууллагаас Нийгмийн даатгалын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх техник хамтын ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэхээр судалгааны ажлаа эхлүүлээд байна.

Энэ хүрээнд өнөөдөр /2015.06.23/  “Төслийг хэрэгжүүлэх матриц” болон “үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний төслийг НДЕГ-т ирж танилцууллаа.  Энэхүү төсөл нь 2016 оны 4 дүгээр сараас эхлэн хэрэгжих ба дөрвөн жилийн хугацаанд Нийгмийн даатгалын салбарын хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах, Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлтийг сайжруулах, Нийгмийн даатгалын сангийн эрсдлийн үнэлгээ хийх, мэргэжлийн хяналт тавих үүрэг бүхий мэргэжилтэнг Япон Улсад сургаж, бэлтгэх зэрэг ажлууд хийгдэх юм.

Төсөл хэрэгжсэнээр нийгмийн даатгалын салбарын хүний нөөцийн чадавхи харьцангуй сайжирч, нийгмийн даатгалын тогтолцоо,  нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд Япон Улсын дэвшилтэт арга, барил, туршлага нэвтэрч, сангийн орлогын бүрдүүлэлт сайжирч, сонгосон аймаг,  дүүргийн түвшинд нийгмийн даатгалыг хамралт нэмэгдэж, орлогын бүрдүүлэлтэд ахиц гарч, Япон Улсын сангийн орлого цуглуулах үеийн сайн менежментийг нутагшуулах боломж бүрдэж, цаашид улсын хэмжээнд  сангийн  орлого төвлөрүүлэлтэд эерэг үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байна.