Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ”Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах” аяныг дүгнэж нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

”Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах” аяныг дүгнэж нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оы А/319 дугаар тушаал,  Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/11 дугаар тушаалаар баталсан “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян зохион байгуулах ажил”-ын хүрээнд аймаг, нийслэлийн дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэст хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчилд дүгнэлт хийх зорилгоор ЭМНДЕГ-ын Хяналт, шалгалтын газар, НЭМНДГ-ын Хяналт, шалгалтын хэлтсийн удирдлагууд болон байцаагч ажилтнууд оролцсон нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Уг хэлэлцүүлгээр Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль болон хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон журам, аргачлал, чиглэл хэрхэн мөрдөгдөж байгааг ярилцаж хууль эрх зүйн хүрээнд өөрчлөлт оруулах, цаашид дахин боловсруулж сайжруулах талаар санал боловсруулж ЭМНДЕГ-ын Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газарт хүргүүлэхээр  боллоо.