Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээТаксины жолооч нар нийгмийн даатгалд хамрагдах хүсэлтэй байна

Таксины жолооч нар нийгмийн даатгалд хамрагдах хүсэлтэй байна

“Амьдрал тэгш Монгол” төрийн бус байгууллагын хүсэлтээр Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй “Такси” төслийн хүрээнд 300 гаруй иргэнийг хамруулан Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжуудыг сурталчилах ажлыг 2016 оны 01-р сарын 23-ны өдөр зохион байгуулав. Нийгмийн даатгалд даатгуулахыг ач холбогдол, нийгмийн даатгалын сангаас хүртэх тусламж үйлчилгээ, сайн дурын даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шинэчлэл зэрэг сэдвүүдээр Нийгмийн даатгалын холбогдох ажилтнууд мэдээлэл өгч, иргэдийн асуултанд хариулан зөвлөгөө өгч ажиллав. Таксины жолооч нар сургалтын ач холбогдлыг үнэлж, сайн дурын даатгалд хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байв.