Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээСонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сангийн мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сангийн мэдээлэл

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 16.1.4-т заасны дагуу эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сангийн жагсаалтыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/152 тоот тушаалаар баталгаажууллаа.

Энэхүү сонгон шалгаруулалтад 1490 эрүүл мэндийн байгууллага хүсэлт ирүүлснээс шалгуур үзүүлэлтийн дүнгээр 70 ба түүнээс дээш үнэлгээ авсан 1113 эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сан тэнцсэнийг нийтэд мэдээлж байна.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР