Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээСанал хүсэлт сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн байгууллагууд

Санал хүсэлт сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн байгууллагууд

Нийгмийн даатгалд Даатгуулагчийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын дэлгэрэнгүй жагсаалтын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн байгууллага

Аймаг, дүүргийн нэр Сургалтын байгууллага
1 Сүхбаатар дүүрэг Монголын уул уурхай хүний нөөцийн хөгжил НҮТББ
2 Сүхбаатар дүүрэг Монголын уул уурхай хүний нөөцийн хөгжил НҮТББ
3 Сүхбаатар дүүрэг Тоонот мандал ХХК
4 Баянзүрх дүүрэг Аюулгүй хөдөлмөрийн үндэс НҮТББ
5 Баянгол дүүрэг Аюулгүй байдал, нэн тэргүүнд ТББ
6 Сүхбаатар дүүрэг Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбоо
7 Баянзүрх дүүрэг Сүүн сандал ХХК
8 Дорнод аймаг Политехник коллеж
9 Сүхбаатар дүүрэг Форумланд ХХК
10 Сүхбаатар дүүрэг Монголын цахим институт ТББ
11 Сонгинохайрхан дүүрэг Монголын барилга консалтинг ХХК
12 Баянгол дүүрэг Цог Зориг ХХК
13 Чингэлтэй дүүрэг ОШМИ ХХК
14 Баянгол дүүрэг МКЛ ХХК
15 Сүхбаатар дүүрэг Нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэсний нийгэмлэг НҮТББ
16 Баянгол дүүрэг Монголын ХАБЭА-н мэргэшсэн ажилтны үндэсний нийгэмлэг ТББ
17 Сүхбаатар дүүрэг Ариун гэрэгэ ТББ
18 Чингэлтэй дүүрэг Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо
19 Чингэлтэй дүүрэг МҮЭ холбооны “Хөдөлмөр” сургалтын төв