Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНягтлан бодох бүртгэлийн “Шинэ үеийн нягтлан бодогчид” онлайн тэмцээний удирдамж

Нягтлан бодох бүртгэлийн “Шинэ үеийн нягтлан бодогчид” онлайн тэмцээний удирдамж

Нягтлан бодогчид болон нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж буй хэн бүхэнд нээлттэй онлайн тэмцээнд оролцохыг урьж байна.

Хамрах хүрээ: Мэргэжлийн нягтлан бодогчид, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутан, суралцагчид

Зорилго:    Нягтлан бодогчдын ур чадварыг нээн илрүүлэх, мэргэжлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, журам стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх улмаар нягтлан бодогчийн  мэргэжлийн нэр хүндийг өсгөх үндсэн зорилготой.

Хэзээ :
1-р үе шат: 2013 оны 11-р сарын 23-нд 11:00 – 12:40 цагийн хооронд

2-р үе шат: 2013 оны 11-р сарын 30-нд 11:00 – 16:00 цагийн хооронд

Бүртгэл:

○      2013 оны 10-р сарын 21 -ээс 2013 оны 11-р сарын 22- ны хооронд онлайнаар үнэ төлбөргүй явагдана.

○     Тэмцээнд оролцохыг хүсэгчид дээрх хугацаанд www.baaz.mn сайтад бүртгүүлнэ.

○      Бүртгэлтэй холбоотой лавлагааг “Новасофт” ХХК-ийн 7000-7001 дугаарын  утсаар лавлана.

Шалгаруулалт:

●      1-р  үе шат

○      Мэргэжлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, журам стандартын талаарх мэдлэгийг шалгах 100 асуулт бүхий онлайн тестийн хэлбэрээр явагдана.

○      Оролцогч нь өөрийн хүссэн байршлаас интернэтэд холбогдон оролцоно.

○      Тэмцээнийг нээж хаах хугацааг урьдчилан програмчилсан байх тул зөвхөн товлосон хугацаанд /зарласан тухайн өдрийн тогтоосон цагт/ тэмцээнд оролцох боломжтойг анхаарна уу.

○      Оролцогч өөрийн бүртгүүлсэн эрхээр Baaz системд нэвтэрч 100 асуулт бүхий тестийг бөглөж илгээх ёстой.

○      Системд илгээгдсэн оролцогчдын тестийг программын аргаар автоматаар дүгнэнэ.

○      Бааз системд илгээгдсэн тестийн хариуны нэг хувь оролцогчийн имэйл хаяг руу автоматаар илгээгдэнэ.

○      Тэмцээнийг хаасны дараа тестийн зөв хариултыг www.baaz.mn вэбсайтад нээлттэй байршуулна.

○      1-р шатны шалгаруулалтаас хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 50 оролцогч 2-р үе шатанд оролцох эрх авна.

○      Нийт оролцогчдын дүнг тэмцээн хааснаас хойш 24 цагийн дотор олон нийтэд нээлттэй мэдээлнэ.

●      2-р үе шат

○      2-р үе шатанд оролцох эрх авсан оролцогчдыг нийтэд нээлттэй зарлана.

○      Оролцогч нэг бүрт тусгайлан мэдэгдэнэ.

○      Оролцогч нь зохион  байгуулагчдын зарласан газарт биеэр ирж 2-р шатанд оролцоно.

○      2-р үе шат нь танхимд BAAZ Санхүү, бүртгэлийн онлайн систем дээр цогц бодлого бодох хэлбэрээр явагдана.

○      Цогц бодлогын хариуг зохион байуулагчдын тогтоосон шалгуураар систем автоматаар дүгнэнэ.

○      Шалгуур тус бүрт хамгийн өндөр оноо авсан оролцогчийг шалгаруулна.

○      Тэмцээн хаасны дараа дүгнэх шалгуурыг  www.baaz.mn вэбсайтад нээлттэй байршуулна.

○      2-р шатны тэмцээний дүнг тэмцээн хааснаас хойш 24 цагийн дотор олон нийтэд нээлттэй мэдээлнэ.

Шагнал:

1-р байр Өргөмжлөл+ Хоёр сая төгрөг+ BAAZ системийг ашиглах Нэг сая төгрөгийн эрх

2-р байр Өргөмжлөл+ Нэг сая төгрөг+BAAZ системийг ашиглах 750 мянган төгрөгийн эрх

3-р байр Өргөмжлөл+ Таван зуун мянган төгрөг+BAAZ системийг ашиглах 500 мянган төгрөгийн эрх

Дэд байр 2 – Өргөмжлөл+ 250 мянган төгрөг+ BAAZ системийг ашиглах 250 мянган төгрөгийн эрх

Хоёрдугаар шатанд тэнцсэн оролцогч бүр BAAZ системийг ашиглах 100 мянган  төгрөгийн эрх

●  Шагналыг 12-р сарын 5-нд шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагаан дээр гардуулна.

Санаачлагч:

Новасофт ХХК

Ерөнхий Ивээн тэтгэгч:

БДО Аудит ХХК

Хамтран зохион байгуулагч:

Mэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг

Дэмжигч байгууллага:

Сангийн яам

Татварын Ерөнхий Газар

Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар

Холбоо барих:

Утас: 7000-7001

Цахим хуудас: www.baaz.mn , www.facebook.com/baazmn