Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийслэлийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссууд харилцан туршлага солилцов.

Нийслэлийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссууд харилцан туршлага солилцов.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах Төв комиссоос 2015 онд нийслэлийн дүүргүүдийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссуудын харилцан туршлага солилцох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөв.

Батлагдсан хуваарийн дагуу 2015 оны 02-р сард “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанарын аян”-д амжилттай оролцсон Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаатай танилцан, харилцан туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулав. Уулзалтанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга, магадлагч эмч нар, нийслэлийн дүүргүүдийн  нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч  эмч нар, дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвийн төлөөлөл, Эмнэлэг хяналтын болон Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүд оролцов.

Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Х.Оюунчулуун, Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ө.Батжаргал, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын орлогч дарга Б.Кума, Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Батсуурь, Эрүүл  мэндийн төвийн  дарга Т.Пүрэвчулуун, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын орлогч дарга Б.Оюунгэрэл нар Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын болон Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа, Хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн өвчлөлийн судалгаа, идэвхитэй хяналт, сэргээн засах эмчилгээний талаар мэдээлэл, танилцуулга хийв.

Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч эмч М.Бямба-Өлзий Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж буй шинэлэг ажлын талаар танилцуулав. Тус уулзалтаар Эмнэлэг хяналтын болон Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаатай танилцан, авч хэрэгжүүлэх буй арга хэмжээний талаар дүгнэн ярилцаж, санал, зөвлөмж өгсөн үр дүнтэй үйл ажиллагаа болов.