Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлж хөгжүүлсэний 20 жилийн ой”-н зөвлөлдөх

“Нийгмийн даатгалын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлж хөгжүүлсэний 20 жилийн ой”-н зөвлөлдөх

2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр “Нийгмийн даатгалын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлж хөгжүүлсэний 20 жилийн ой”-н зөвлөлдөх уулзалт болов.

Улс орны эдийн засаг, зах зээлийн харилцаанд шилжиж, өмчийн олон хэвшил бий болон иргэдийн нийгмийн хамгааллын төлөө зөвхөн төр төдийгүй, ажил олгогч, иргэд өөрсдөө хариуцлага хүлээх болсон нөхцөлд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үеийн нийгэм хангамжийн тогтолцооны механизмыг шинэчлэх бодит шаардлага урган гарсан билээ.

Иймд УИХ-аар Нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг баталж, улс даяар мөрдүүлэн нийгмийн даатгалын шинэ тогтолцоонд шилжсэн нь улсын нуруун дээр байсан нийгэм хангамжийн хуучин тогтолцоог халж, улсын төсвийн хэт ачааллыг бууруулах чиглэлээр хийсэн томоохон алхам байсан юм.

Нийгмийн даатгалыг шинэ тогтолцоонд үе шаттайгаар шилжүүлэх, улмаар чөлөөт зах зээлийн харилцаа, улс орны хөгжлийн онцлогт нийцсэн нийгмийн даатгалын шинэ хэлбэр төрлүүдийг бий болгон, бэхжүүлж хөгжүүлэх үйлсэд хувь нэмэр оруулж ирсэн үе үеийн ажилтан, албан хаагчид, удирдах ажилтнууд, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүд, Нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн байгууллагын төлөөлөгчид, хамтран ажиллагч түншүүд, иргэд даатгуулагчдын төлөөлөл нийт 500 гаруй оролцогч зөвлөлдөх уулзалтанд оролцсон ба Нийгмийн даатгалын тогтолцооны түүхэн замнал, өнөөгийн байдал, хөгжлийн хандлагын талаар хэлэлцсэн юм.