Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хурал 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр Төрийн ордонд боллоо. Энэ удаагийн хурлаар даатгуулагчдыг нийгмийн эрсдэлээс хамгаалах, нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг тэдэнд ээлтэй байдлаар өргөжүүлэхтэй холбоотой дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Үүнд:

1. “Элэг бүтэн монгол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд элэгний С вирусийн идэвхжил тодорхойлох лабораторийн шинжилгээний зардлын дээд хязгаарыг 120 мянган төгрөгөөр тогтоож, даатгуулагчаас нэмэлт төлбөр гаргуулахгүйгээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бүрэн хариуцах;

2. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарлагын 2017 оны төсвийн хуваарьт  өөрчлөлт оруулан төрийн өмчийн зарим эмнэлгийн болон эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардлыг дахин хуваарилах;

3. Мөнгөн гүүр эмнэлэг Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдэд мэс заслын яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой шийдвэрийг батлах;

4. “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

5. “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх сувиллыг сонгон шалгаруулах журам”-ыг батлах;

6. “Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл, төсөөлөл боловсруулах, батлагдсан төсвийг хуваарилах журам”-ыг шинэчлэн батлах;

7. “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлэх журам”-ыг шинэчлэн батлах;

8. Элэгний С вирусийн эмийн үнэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт үзүүлэх, тэтгэврийн зээлийн хүү бууруулах ажлын явцын үр дүнг хэлэлцэх.

Эдгээр шийдвэр гарснаар эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний төрөл нэмэгдэн даатгуулагчийн хувиасаа төлөх төлбөр багасгах, үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй үзүүлэх, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, оролцоог нэмэгдүүлэх боломж бүрдлээ.

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР