Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх төслийн баг долоо хоног бүр сургалт хийнэ

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх төслийн баг долоо хоног бүр сургалт хийнэ

Монгол улсын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, орлого бүрдүүлэлт, олголт болон даатгалын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх төслийг Японы олон улсын Жайка байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй билээ. Энэ хүрээнд шат дараатай сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр/2016.09.06/ Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт ээлжит сургалт боллоо.

Сургалтаар төслийн танилцуулга, цаашдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төслийн багийг танилцуулсан. Төслийн хүрээнд хийгдэх ойрын ажлын төлөвлөгөөнд үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авах, нийгмийн даатгалын ажилтнуудад үйлчлүүлэгчтэй харилцах ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах, богино хугацаагаар ирэх актуар тооцооллын мэргэжилтнээр дотооддоо хичээл заалгах, шинэ ажилтнуудад чадвар эзэмшүүлэх сургагч багш бэлтгэх, тэтгэврийн бүртгэл, хяналтын өнөөгийн байдалд судалгаа хийх зэрэг ажлууд тусгагдсан байна.

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх төслийн шугамаар нийгмийн хамгааллын салбарын төлөөлөл Японы тэтгэвэрийн даатгалын тогтолцоо болон өдөр тутмын практик үйл ажиллагаатай танилцах сургалтанд тус улсад очиж хамрагдах болсон ба сургалтын хөтөлбөрийг мөн энэ үеэр танилцууллаа. Төслийн баг долоо хоног бүрийн мягмар гаригт тогтмол сургалт зохион байгуулна.