Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын төв орон нутгийн удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдлаа

Нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдлаа

Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнийг 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 24-27-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Зөвлөгөөнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, 21 аймаг, 9 дүүргийн Хэлтэс/Газар-ийн дарга нар оролцсон бөгөөд Нийгмийн даатгалын байгууллагын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан, Монгол улсын макро эдийн засгийн төлөв байдал, Байгууллагын маркетингийн төлөвлөлт, ISO 9001:2008 Чанарын удирдлагын тогтолцооны талаарх үндсэн ойлголт, түүний хэрэгжилт-Нийгмийн даатгалын байгууллагад, Ажилтны чадавхийг хөгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд, Байгууллагын менежментийг сайжруулах нь, Нийгмийн даатгалын нэмэлт өөрчлөлт орсон хуулиуд, Харилцааны соёл, ёс зүйн ерөнхий зарчмууд зэрэг сэдвээр мэдээлэл авч, сургалтанд хамрагдав.

Өнгөрсөн онд Нийгмийн даатгалын санд 1394.6 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлсэн нь 2013 оныхоос 8.7 орчим пункт буюу 111.7 тэрбум төгрөгөөр өсч, шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөө 91.3 хувиар биелжээ. Нийгмийн даатгалын хамрагдалт өнгөрсөн оны байдлаар дараах байдалтай гарсан байна. Үүнд: Ажил олгогчийн тоо-39496, Албан журмын даатгуулагчийн тоо- 832.892, Сайн дурын даатгуулагчийн тоо- 185.668, Өндөр насны тэтгэвэр авагч-241.914, Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч-59.190, Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагч-21.651, Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч-16.088, Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалгаалах өвчний-5989, Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж авагч-113.224, Жирэмсэний болон амаржсаны тэтгэмж авагч-53.035, Оршуулгын тэтгэмж авагч-12.889, Ажилгүйдлийн тэтгэмж, сургалтын зардал авагч-16.315, Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авагч-4.452.051 байна.

Мөн онд Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн үйлчлэлд 578.0 мянган иргэний 1990-2000 онуудад тасарсан жилийг нөхөн тооцсоноос гадна Даатгуулагчийг урамшуулах үйлчилгээг  харилцагч 69 төрийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдтэй хамтран зохион байгуулснаар  10 000 орчим даатгуулагчийг оношлогоо, шинжилгээнд хамруулсан болно.

Тэрчлэн 2014 онд Монгол улсад Эрүүл мэндийн тогтолцоо үүсч хөгжсөний 20 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлсний дээр,  “Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ”-г 293 эмнэлэг, сувилал, 589 эмийн сантай байгуулан, нийт 882 эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ авсан даатгуулагчдын тусламж, үйлчилгээний зардлын санхүүжилт хийв.

Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээнд санхүүгийн шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх зорилгоор Төрийн банк, ХААН банктай хамтран “НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ КО-БРЭНД” карт гаргаснаар 41 000 гаруй тэтгэвэр авагчид ашиглаж байна.

Даатгуулагч (иргэд): сайн дурын даатгалын шимтгэл,эрүүл мэндийн даатгалын болон лавлагааны хураамжийг Төрийн банкны “Цахим банк”, Хаан банкны “Ухаалаг банк” үйлчилгээг ашиглан ухаалаг гар утас, интернетээр төлөх үйлчилгээг нэвтрүүлсэн нь орон зайнаас хамаарахгүйгээр төлбөр төлж, цаг хугацаа хэмнэх боломжийг иргэдэд олголоо.

Нийгмийн даатгалын байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, байгууллагын менежментийн чадавхийг сайжруулах, удирдлага, хяналтын тогтолцоог үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулах, мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах зорилгоор НДЕГ-т ISO9001:2008  стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэв.

Говь-Алтай, Говьсүмбэр аймгийн НДХ, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций тасгийн барилга, Сүхбаатар, Баян-Өлгий, Хэнтий аймгийн НДХ-ийн өргөтгөл бүрэн ашиглалтанд орж 3,1 тэрбум төгрөгийн үндсэн хөрөнгө нэмэгдэн, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэд даатгуулагчид түргэн шуурхай ая тухтай үзүүлэх нөхцөл бүрдэв.

Нийгмийн даатгалын хуулийн хэрэгжилтийг  210 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 7 дүүрэг, 8 аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийг хамруулан шалгаж  92 аж ахуйн нэгжтэй холбоотой 1521,3 сая төгрөгийн төлбөр, зөрчил илрүүлж 89,5 хувь буюу 1362,9 сая төгрөгийг санд хугацаанд нь оруулан,   2005 даатгуулагч, тэтгэвэр авагчтай холбоотой 612,5 сая төгрөгийн төлбөр, зөрчил илрүүлж  447,8 сая төгрөг буюу 73,1 хувийг санд төвлөрүүлэв.

http://www.ndaatgal.mn/regnd/ цахим хаягт хандан бүртгүүлж, өөрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, нэрийн дансны үлдэгдэлийг цахим шуудангаар авах, хянах боломжийг бүрдүүлэв. 2014 оны байдлаар 50 мянга  орчим даатгуулагч бүртгүүлж мэдээллээ цахимаар авсан байна.

2014 оны онцлох ажлуудаас цухас дурдахад ийм байна. Дээрх зөвлөгөөнөөр өнгөрсөн оны ажлаа дүгнэн энэ оны хийж хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй ажлуудаа зөвлөлдсөн юм.