Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.

 

Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газраас “Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл”-ийг 3 дугаар сарын 13.16-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд хэлэлцүүлэгт Нийгмийн даатгын үндэсний зөвлөл, Ажил олгогч, эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга, Газрын даргын зөвлөлийн гишүүд, сумын нийгмийн даатгалын байцаачдын төлөөлөл, нийгмийн даатгалын ахмад ажилчид, судлаачид оролцлоо. Энэхүү хэлэлцүүлгийг “Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль”, “Малчны нийгмийн даатгалын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хүрээнд хийсэн байна.