Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн тухай

Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн тухай

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 03-р сарын 16-ны өдрийн 78,79,80 тоот тогтоолуудаар Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа  тэтгэврийн хэмжээг 35,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэн  2012 оны 02 дугаар сарын 1-нээс эхлэн тооцон олгохоор, бүрэн тэтгэврийн  доод хэмжээг 140300 төгрөгөөр, хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 105200 төгрөгөөр тус тус шинэчлэн  тогтоож , Төрийн албан хаагчдын цалинг 80,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 2012 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр   шийдвэрлэжээ.