Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын салбарын “сургагч багш бэлтгэх” сургалт зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын салбарын “сургагч багш бэлтгэх” сургалт зохион байгууллаа

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банкны “Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төсөл”, “Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбоо” ТББ, “Ажил мэргэжил судлалын үндэсний хүрээлэн” хамтран 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-18-ны өдрүүдэд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт “Нийгмийн даатгалын байгууллагын Сургагч багш” бэлтгэх лекц, дадлага ажил хосолсон гурван өдрийн сургалт зохион байгуулж нийт 46 байцаагч, мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Сургалтаар “Ажил мэргэжил судлалын үндэсний хүрээлэн”-гийн багш А.Амарзаяа, Ц.Баярмаа, Ч.Алтанцэцэг, Ж.Эрдэнэцэцэг нар “Сургагч багш гэж хэн бэ?”, “Багшийн ёс зүй, мэдлэг, ур чадвар, хандлага, имидж бүрдүүлэлт”, “Насанд хүрэгчдийн сургалтын онцлог”, “Сургалтыг хэрхэн зохион байгуулах вэ?”, “Төлөвлөгөө боловсруулах арга техник”, “Хөтөлбөр боловсруулах, сургалтын бэлтгэл хангах нь” зэрэг сэдвээр хичээл заан, сургалтын үнэлгээ хийж, ороцогчдод “Нийгмийн даатгалын байгууллагын сургагч багш” сертификат гардууллаа.