Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудыг чадавхижуулах бүсчилсэн сургалт зохион байгуулж байна

Нийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудыг чадавхижуулах бүсчилсэн сургалт зохион байгуулж байна

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Азийн Хөгжлийн Банкны хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төсөл, Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбоо хамтран Нийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, чадавхижуулах бүсчилсэн сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил ханган ажиллаж байна.

Бүсчилсэн сургалтыг 6 бүсэд буюу Баруун бүс Увс аймагт, Хангайн бүс Орхон аймагт, Төвийн бүс Дархан-Уул аймагт, Зүүн бүс Хэнтий аймагт, говийн бүс Дундговь аймагт, нийслэлийн дүүргүүдийн Улаанбаатар-1, Улаанбаатар-2,  Улаанбаатар-3 бүсэд зохион байгуулах юм. Энэ сарын 7, 8-ны өдрүүдэд Хангайн бүсийн сургалт Орхон аймагт зохион байгуулагдаж, Архангай, Хөвсгөл, Булган, Орхон аймгийн 128 ажилтан, албан хаагчид, Зүүн бүсийн сургалт Хэнтий аймагт зохион байгуулагдаж, Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 87 ажилтан, албан хаагчид тус тус хамрагдаад байна.