Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудыг чадавхижуулах бүсчилсэн сургалт зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудыг чадавхижуулах бүсчилсэн сургалт зохион байгууллаа

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Азийн Хөгжлийн Банкны хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төсөл, Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбоо хамтран Нийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, чадавхижуулах бүсчилсэн сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд  баруун бүс Увс аймагт, хангайн бүс Орхон, Баянхонгор аймагт, төвийн бүс Дархан-Уул аймагт, зүүн бүс Хэнтий аймагт, говийн бүс Дундговь аймагт, нийслэлийн дүүргүүдийн Улаанбаатар-1, Улаанбаатар-2, Улаанбаатар-3 бүсэд тус тус зохион байгууллаа.

10 дугаар сарын 10,11-ны өдрүүдэд Улаанбаатар-2 бүсийн сургалтад Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, Баянгол, Сонгинохайрхан, Багануур, Багахангай дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 90 ажилтан, албан хаагчид, 21,22-ний өдрүүдэд Улаанбаатар-3 бүсийн сургалтад Хан-Уул, Сүхбаатар, Налайх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 83 ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа.

Мөн 10 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд төвийн бүсийн сургалт Дархан-Уул аймагт  зохион байгуулагдаж, Сэлэнгэ, Төв, Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 115 ажилтан, албан хаагчид, говийн бүсийн сургалт  Дундговь аймагт зохион байгуулагдаж, Дорноговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Дундговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 93 ажилтан, албан хаагчид, Улаанбаатар-1 бүсийн сургалтад Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 99 ажилтан, албан хаагчид тус тус хамрагдан сургалтын төгсгөлд сертификат гардан авлаа.