Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-өөс сургалт зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-өөс сургалт зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас аймаг /нийслэл/, дүүрэг /газар/, хэлтсүүдийг мэдээлэл, арга зүйгээр хангах чиг үүргийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн гишүүдийн санаачлагаар дүүргийн Нийгмийн хэлтсийн дарга, “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн дарга, нарийн бичгийн даргыг тус тус хамруулсан 1 үе шаттай сургалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтын агуулгын хүрээнд “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Төрийн албаны зөвлөлөөс батлагдсан журмын танилцуулга болон цаашид анхаарах асуудлыг хэлэлцлээ.