Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын ерөнхий газар нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх, хөдөлмөрлөх хүсэл зорилгыг нь дэмжих, байнгын ажлын байр бий болгох зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөрийг жил бүр хэрэгжүүлдэг. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар  харааны бэрхшээлтэй хоёр иргэнийг ажлын байраар хангаж нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж байна.

Харааны бэрхшээлтэй хоёр ажилтан нийгмийн даатгалтай холбоотой бүхий л хууль журмыг нарийвчлан судалж, холбогдох мэдээллийг өгөх чадамжтай болсон бөгөөд тус газрын лавлах  дугаарын утсанд ирсэн иргэдийн асуултад хариулт өгч ажиллах юм.Цаашид ч хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд зуучлах, тэднийг мэргэшүүлэх тал дээр идэвх санаачилгатай ажиллах болно.