Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын байгууллага төрийн үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу хүргэнэ

Нийгмийн даатгалын байгууллага төрийн үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу хүргэнэ

Нийгмийн даатгалын байгууллага  нь 40000 гаруй ажил олгогч, 1 сая гаруй даатгуулагчдынхаа төлсөн шимтгэлийн орлого, болон бусад орлогоор төсвийн нийт орлогын ¼-ийг бүрдүүлэгч улсын төсөвт томоохон үүрэг бүхий байгууллага билээ. Бид тэтгэврийн даатгал, тэтгэмжийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, ажилгүйдлийн даатгал, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгал гэсэн таван төрлийн санд шимтгэлийн орлогоо хуваарилан давхардсан тоогоор 5,2 сая даатгуулагчиддаа нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

Дэлхий дахинаа даяаршил, шинэчлэлийн хамрах хүрээ өргөжин тэлж буй өнөөгийн нөхцөлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээрээ дэлхийн зах зээлд гарч өрсөлдөх, олон улсын түншлэгч байгууллагуудтай хамтрахад учирч болохуйц хамгийн том бэрхшээл нь Олон улсын чанар, стандартад үл нийцсэн байдал юм. Иймийн учир дэлхийн 178 орны нэг сая гаруй байгууллагад хэрэгжсэн олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг  нэвтрүүлэхийг байгууллага бүр эрмэлзэх болсон юм. “Шинэчлэлийн энэ давалгаанд төрийн байгууллага ч бас нэгдэх ёстой гэсэн эрмэлзлэлээр бид Олон улсын чанарын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоог  төрийн байгууллагуудаа манлайлан нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн билээ.

Энэ хүрээнд шат дараалсан олон үйл ажиллагааг зохион байгуулж, олон улсын баталгаажилтын аудитыг хоёр ч удаа хийлгэсэн бөгөөд 2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2008 стандартын гэрчилгээг албан ёсоор гардаж авлаа.

Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд бүх баримт бичгийг стандартчилж, шинээр чанарын гарын авлага, журам ажлын заавар нийлсэн 50 гаруй бичиг баримтыг батлан гаргасан ба өмнө гаргасан эрх зүйн акт, журмуудыг стандартын дагуу хөрвүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. Мөн ажилтан албан хаагч бүрийн хийж гүйцэтгэдэг ажил үүргийг процессийн зураглалаар тодорхой болгож, түүнийгээ хэнтэй хамтран, хэдий хугацаанд, ямар шат дамжлагаар хийдэг талаар яст мэлхийн шинжилгээгээр нарийвчлан тодруулсны дээр ажлын байр нэг бүр дээр Ажлын заавар гаргалаа. Ингэснээр чиг үүргийн давхардлыг арилгаж, ажилчдын гүйцэтгэх ажил үүргийн хуваарь тодорхой болж, түүнд хяналт тавихад хялбар боллоо. Түүнчлэн ажлын байрны стандартыг батлан мөрдөж, Японы 5S хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр ажлын байрны эмх цэгц сайжирч, хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэв. Байгууллагын хөгжилд ажилтан нэг бүрийн оролцоо чухал. Жижиг алхмууд нэгдэж том бүтээн байгуулалтыг бүрдүүлдэг. Ийм уриалгыг өрнүүлж Кайзен саналын системийг нэвтрүүлснээр бүх шатны ажилтан албан хаагчид өөрсдийн санал хүсэлтээ удирдлагын түвшинд хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх боломжтой болсон юм. Хамт олны хандлагыг эерэг болгох замаар харилцагч, даатгуулагчдынхаа сэтгэл ханамжийг сайжруулах идэвхжүүлэлтийн олон ажлыг мөн хийж хэрэгжүүлэв.

Энэ бүхнийг үнэлж ОУ-ын баталгаажуулалтын аудит хийсэн Hong Kong Veritas компанийн захирал ноён Howie Ng батламж гардуулахдаа “Азийн олон оронд аудит хийсний дундаас Монгол улсын Нийгмийн даатгалын байгууллагын бүтээлч байдал, идэвх санаачлага онцгой сайн байсан”-ыг дурдаад, чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснээр гарч буй ололт амжилтаа улам баталгаажуулж, тасралтгүй сайжруулахыг зөвлөн амжилт хүсэв.

Ийнхүү Нийгмийн хамгааллын салбарт Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон  Хан-Уул дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүд анхдагч болж олон улсын ISO 9001:2008  стандартын шаардлагыг хангасан байгууллага боллоо.

ISO 9001:2008 олон улсын стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснээр Нийгмийн даатгалын байгууллагын соёлыг хөгжүүлэх, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, удирдлага, хяналтын тогтолцоог үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар, шуурхай, нээлттэй ил тод байдлыг хангах чиглэлд ихээхэн ахиц, дэвшил гарч буй бөгөөд цаашид төв орон нутгийн бүх хэлтэс нэгжээ стандартад нийцүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

2016 оныг Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу ажил олгогч даатгуулагчид нийгмийн даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор салбарын хэмжээнд “Ажил олгогч, даатгуулагчийг дэмжих жил” болгон зарлаад байна.

Бид төрийн үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу хүргэж, даатгуулагчдынхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахыг эрмэлзэн ажиллах болно.

                                            НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР