Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын байгууллага олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээг гардан авах эрхтэй боллоо

Нийгмийн даатгалын байгууллага олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээг гардан авах эрхтэй боллоо

Нийгмийн даатгалын байгууллагад Олон улсын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлж буй байдалд 2015 оны 12 дугаар сард Хонконг Веритас компанийн тэргүүлэх аудитор Камилле Пүүн, аудитор Катерина Квок нар баталгаажуулалтын аудитыг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулав.

Энэ удаагийн аудитын хамрах хүрээ нь дээд шатны удирдлагын уулзалт, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Дорнод аймаг, Хан-Уул дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийг багтаасан бөгөөд гурван өдрийн турш хийсэн аудитын шалгалтын дүгнэлтээр “Олон улсын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээг гардан авах боломжтой” хэмээн үнэлэгдэв.

Аудиторууд нь нэгж, ажилтнуудын үйл ажиллагаатай танилцаж ярилцлага хийх, бүртгэл хөтлөлттэй танилцах, зарим тохиолдолд ажлын байранд үнэлэлт өгөх  зэргээр хянаж, ажиглалт, жижиг үл тохирол, том үл тохирол зэргээр үнэлгээ өгдөг бөгөөд тус үнэлгээнээс шалтгаалан Чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ гардуулах, эсвэл дахин аудитын шалгалт оруулах шаардлагатай гэж үздэг байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт Олон улсын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд олон улсын түвшний баталгаажилт хийсэн Аудитын багаас нийгмийн даатгалын байгууллагын бүтээлч байдал, идэвх санаачлага онцгой сайн байгааг дурдаад, чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснээр гарч буй ололт амжилтаа улам баталгаажуулж, тасралтгүй сайжруулахыг зөвлөн амжилт хүсэв.

Ийнхүү Нийгмийн хамгааллын салбарт Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Дорнод аймгийн НДХ болон  Хан-Уул дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүд анхдагч болж олон улсын ISO 9001:2008  стандартын шаардлагыг хангасан байгууллага боллоо.

ISO 9001:2008 олон улсын стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснээр Нийгмийн даатгалын байгууллагын соёлыг хөгжүүлэх, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, удирдлага, хяналтын тогтолцоог үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар, шуурхай, нээлттэй ил тод байдлыг хангах чиглэлд тодорхой дэвшил гарна гэж үзэж буй бөгөөд цаашид төв орон нутгийн бүх хэлтэс нэгжээ стандартад нийцүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

Бид төрийн үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу хүргэж, даатгуулагчдынхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахыг эрмэлзэх болно.