Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын байгууллагад олон улсын iso 9001:2008 стандартад нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд олон улсын түвшний эхний шатны баталгаажилтыг хийлээ

Нийгмийн даатгалын байгууллагад олон улсын iso 9001:2008 стандартад нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд олон улсын түвшний эхний шатны баталгаажилтыг хийлээ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын соёлыг хөгжүүлэх, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, удирдлага, хяналтын тогтолцоог үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар, шуурхай, нээлттэй ил тод байдлыг хангах зорилгоор олон улсын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоог төрийн захиргааны байгууллагуудаа манлайлан нэвтрүүлэх ажлыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Дорнод аймгийн болон Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийн хамт зохион байгуулж эхлүүлээд байгаа билээ.

Энэ хүрээнд бид олон ажлыг хийж хэрэгжүүлж буй бөгөөд 2015 оны 11 дүгээр сарын 24-25-ны өдрүүдэд “Hongkong veritas” компанийн тэргүүлэх аудитор Камилле Пүүн хүрэлцэн ирж Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээнд олон улсын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж буй байдалд эхний шатны  баталгаажуулалт хийлээ.

Энэхүү баталгаажуулалтанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлж буй Дорнод аймаг, Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүд хамрагдав. Баталгаажилтыг байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, Чанарын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилт, баримт бичиг боловсруулалт, хяналт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийсэн байдал, дотоод аудит, удирдлагын дүн шинжилгээ хийсэн байдал зэрэг чиглэлээр түүвэрчилсэн байдлаар явуулсан. Нийгмийн даатгалын байгууллагад Олон улсын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд олон улсын түвшний баталгаажилт хийсэн тэргүүлэх аудитор хэлэхдээ нийгмийн даатгалын байгууллагын бүтээлч байдал, идэвх санаачлага онцгой сайн байгааг дурдаад, чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснээр олон дэвшилт гарсныг онцлон тэмдэглэв. Тэрээр эхний шатны аудитын дүгнэлтээ танилцуулж, зөвлөмж өгөн, дараагийн шатны баталгаажилт хийлгэх үйл ажиллагаанд амжилт хүссэн юм.

Ийнхүү нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, шуурхай, нээлттэй ил тод байдлыг хангах, даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх  зорилгоор олон улсын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн Чанарын удирдлагын тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлэн, олон улсын түвшний эхний баталгаажилтад тэнцлээ.

НДЕГ-ын Чанарын удирдах хороо