Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын багц хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төсөл” үндэсний хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна

“Нийгмийн даатгалын багц хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төсөл” үндэсний хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна

“Нийгмийн даатгалын багц хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төсөл” үндэсний хэлэлцүүлгийг 2015 оны 10 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд Чингис хотноо зохион байгуулав.

Хэлэлцүүлэгт Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Дорнод, Сүхбаатар, Төв, Говьсүмбэр аймгууд, Багануур, Багахангай дүүргүүдийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга нар, орон нутгийн Ахмадын холбоо,  Ажил олгогчдын холбоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл нийлсэн 50 орчим оролцогч хамрагдлаа.

“Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого”-ыг сурталчилах, Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төслүүдийг олон нийтэд хэлэлцүүлэх, олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоо буюу тэтгэврийн шинэчлэлийн хүрээг танилцуулах, олон нийтийн саналыг тусгах, мөн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж хуулиудын үзэл баримтлалын төслийг батлуулах зэрэг бэлтгэл ажлуудыг хангахад хэлэлцүүлгийн зорилго оршиж байгаа юм.

Нийгмийн даатгалын тухай шинэчилсэн найруулгын хуулийн төслүүдийг орон нутгийн түвшинд, олон нийтийн оролцоотойгоор хэлэлцүүлэх шаардлагатай тул хэлэлцүүлгийг бүсчилсэн байдлаар зохион байгуулж байна. Баруун бүсийн хэлэлцүүлэг Завхан аймагт, Зүүн бүсийн хэлэлцүүлэг Хэнтий аймагт ийнхүү зохион байгуулагдаад байгаа бол 2015 оны 10 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд Хангайн бүсийн хэлэлцүүлгийг Орхон аймагт зохион байгуулах гэж байна.