Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалаар мэргэшүүлэх зорилгоор сэтгүүлчдийг сургалтанд хамруулав

Нийгмийн даатгалаар мэргэшүүлэх зорилгоор сэтгүүлчдийг сургалтанд хамруулав

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэд даатгуулагчдад үнэн, зөв, өргөн цар хүрээтэй, мэргэшсэн мэдээ, мэдээлэл хүргэхэд нь сэтгүүлчдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь телевиз, радио, сонин, сайт зэрэг хэвлэл мэдээллийн 15 байгууллагын сэтгүүлчдийг хамруулан “мэргэшүүлэх” сургалт зохион байгуулав.

Сургалтанд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллөөс гадна Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Ц.Уртнасан, Сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах албаны дарга Д.Эрдэнэбат, Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Э.Баасанжалба, Эрүүл мэндийн даатгалын газрын Бодлого хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга Ц.Ганцэцэг, Хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын мэргэжилтэн С.Лхагвадорж нар оролцов.

Дээрх сургалтаар  “нийгмийн даатгал”-ын талаар ерөнхий ойлголт өгч, шинэ тутам батлагдаж буй хууль тогтоомж, журам зааврын талаар мэдээлэл хийсэн ба Нийгмийн даатгалын ач холбогдол, төрөл, хэлбэр, таван сангийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчлэл,  эмийн үнийн хөнгөлөлт, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар, Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээнээс даатгуулагч, ажил олгогч нарын мэдээлэл авах боломж, Нийгмийн хамгааллын хүрээнд гэрээ хэлэлцээр байгуулсан улс орнууд зэрэг сэдвийг тухайлан сонгож, мэдээлэл өгсөн юм. Сургалтын төгсгөлд сэтгүүлчид бусад сонирхсон сэдвээрээ асуулт асууж хариулт авсан. Мөн энэ төрлийн сургалт ихээхэн хэрэгцээтэй, ач холбогдолтой байдаг ба тогтмолжуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байв.

Сургалтын үеэр нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах ажилд идэвх зүтгэл гарган, хамтарч ажилладаг зарим сэтгүүлчийг шагнаж урамшуулсан.