Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНас барсан иргэдийн тэтгэврийг завшсан гэх мэдээлэл ташаа болох нь шат шатны шалгалтаар нотлогдлоо

Нас барсан иргэдийн тэтгэврийг завшсан гэх мэдээлэл ташаа болох нь шат шатны шалгалтаар нотлогдлоо

Нас барсан иргэдийн тэтгэврийг нийгмийн даатгалын ажилтнууд завшдаг гэх ташаа мэдээлэлтэй холбогдуулан Нийгмийн даатгалын байгууллагаас өнөөдөр /2016.06.10/ хэвлэлийн хурал зохион байгуулж мэдээлэл хийлээ. Хуралд УИХ-ын гишүүн, ЗГ-ын гишүүн ХАХНХ-ын сайд С.Эрдэнэ, НДЕГ-ын дарга Д.Мэндбаяр, НДЕГ-ын тэргүүн дэд дарга Д.Золжаргал болон НДЕГ-ын газрын дарга нар оролцов.

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1-д “Нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж, орлого зарлагын гүйцэтгэлийг хангах” гэсэн заалтын дагуу жилд улсын нэгдсэн төсвийн орлогын ¼ тэй тэнцэх хэмжээний орлого бүрдүүлж, мөн хэмжээний тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламжийг санхүүжүүлж ажил олгогч даатгуулагчдынхаа хэрэгцээг хангаж ажилладаг даатгагч нь юм.

Дээрх үндэслэлгүй мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдсанаар даатгуулагч, ажил олгогчдынхоо итгэл найдварыг хүлээж нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэн, эргээд даатгуулагчиддаа нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг онцлогтой манай байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулж буй тул  тэтгэвэр, тэтгэмж олголт, оршуулгын тэтгэмж олголтын чиглэлээр 21 аймаг, 9 дүүрэгт хийсэн шат шатны хяналт шалгалтын дүнг танилцуулж,  ташаа мэдээлд залруулга хийлээ.

Өнгөрсөн хугацаанд:

  1. Аймаг, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дотоод хяналт шалгалтын нэгдсэн дүн;
  2. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газрын хяналт шалгалтын дүгнэлт;
  3.  Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны дотоод аудитын шалгалтын дүгнэлт;
  4.  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын нийгмийн хамгааллын шинжээчдийн дүгнэлт;
  5. Цагдаагийн ерөнхий газрын Эдийн засгийн газрын эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн шалгалт зэрэг шат дараалсан олон шалгалт хийгдсэн ч нас барагдын тэтгэврийг ашигласан тохиолдол гараагүй нь нотлогдсон юм.

Тухайлбал: Үндэсний аудитын газрын Нийцлийн аудитын газрын Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон 6 дүүрэгт хийсэн 2016 оны аудитын тайланд “Сангийн хэмжээнд 2015 онд нэгдсэн болон Нийгмийн даатгалын байгууллагын дотоод хяналт шалгалтаар 235 тэтгэвэр авагчийн 114,7 сая төгрөгийг нас барснаас хойш шилжүүлсэн байсныг банкин дахь данснаас нь буцаан төвлөрүүлсэн байна” гэж дүгнэсэн байна.

Түүнчлэн Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2016 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/478 тоот албан бичигт “…нийт 177 тэтгэвэр авагчийн өндөр насны тэтгэвэр болох 283,168,591 төгрөгийг нас барснаас хойш тэтгэвэр авагчдын харилцах дансанд шилжүүлсэнээс 263,170,319 төгрөгийн тэтгэврийг санд буцаан төлүүлсэн байна” гэж дүгнэлт ирүүлснээс гадна Эрүүгийн цагдаагийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10д/1922 тоот албан бичигт “нийт 377 иргэний хувийн хэрэг материалд үзлэг хийж, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас томилогдсон 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинжээч нарыг томилж шинжээчийн дүгнэлт гаргуулан тэднийг шинжээчээр байцаахад нийслэлийн 6 дүүргийн хэмжээнд нас барснаас хойш тэтгэвэр нь шилжигдсэн Нийгмийн даатгалын сангаас гарсан 150 иргэний 246,389,877 төгрөгийг мөрдөн байцаалтын шатанд нийгмийн даатгалын санд төлүүлсэн байна” гэж эрх бүхий байгууллагууд шалгалтаараа тогтоосон нь Өнөөдөр сонин, Өдрийн сонин, Өглөөний сонинд нийтэлсэн нийтлэлийн тоон үзүүлэлтийг ташаа үндэслэлгүй болохыг тус тус нотолсон байна. Дээрхи мэдээллийн үнийн дүнгийн зөрүүтэй байгаа нь шалгалтанд сонгож авсан хугацаа хамрах хүрээ харилцан адилгүй байсантай холбоотой юм.

Иймээс Нийгмийн даатгалын байгууллагаас Иргэний хууль, Эрүүгийн хуулийн холбогдох заалтуудыг зөрчсөн гэж үзэн ташаа мэдээлэл гаргасан хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилчдын ажил хэргийн нэр хүндийг сэргээх, уучлал гуйх, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд учирсан хохирол арилгахыг шаардаж шүүхэд хандаад байгаа талаар мөн энэ үеэр мэдэгдэв.

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь цаашид Даатгуулагчийнхаа итгэл найдварыг биелүүлж, тэднийхээ сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх даатгалын цогц үйлчилгээг үзүүлж, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг амьдралд цогц хэрэгжүүлж ажиллах болно.