Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээМонголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран сургалт зохион байгууллаа

Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран сургалт зохион байгууллаа

Монгол улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэд, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтдөө хяналт тавьдаг байх, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухай бүр бүрэн төлүүлж хэвшүүлэх зорилгоор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой харилцан тохиролцож хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурсан.

Энэ ажлын хүрээнд 2019 оны 03 дугаар сарын 26, 28-ны өдрүүдэд МҮЭХ-ны хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн 50 ажилтан, түгээх төвийн 100 ажилтанд НДЕГ-ын БХСГ-ын мэргэжилтэн Ө.Бодьгэрэл “Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж”-ийн талаар, 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр ҮЭ-ийн хороодын дарга, идэвхтэн сонгуультан, нягтлан бодогч нарт БХСГ-ын дарга Ц.Ганцэцэг “Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл”-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Мөн 3 дугаар сарын 27-ны өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын хурлын танхимд МҮЭХ-ны 28 гишүүн байгууллагуудын  44 албан хаагчдад НДЕГ-ын ТГ-ын Үйл ажиллагааны хөгжлийн хэлтсийн дарга М.Гэрэлмаа, БХСГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Лхагвадорж, МТТ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Нармандах, ХШГ-ын мэргэжилтэн Д.Эрдэнэчимэг, СБГ-ын мэргэжилтэн Б.Энхтөр, БХСГ-ын мэргэжилтэн Б.Энхболор нар “Нийгмийн даатгалын талаарх ерөнхий ойлголт, “Нийгмийн даатгалын байгууллагын шинэ үйлчилгээ түүнийг хэрэглэх нь”, “Тэтгэврийн даатгалын үйлчилгээ”,” Тэтгэмжийн даатгалын үйлчилгээ”, “Нийгмийн даатгалын байгууллагын цахим үйлчилгээ”, “Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хугацаанд нь төлөхийн ач холбогдол”, “Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр авлага” зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэлээ.