Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Итгэлийн аян-ы үр дүнд 6,2 тэрбум төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлэв

“Итгэлийн аян-ы үр дүнд 6,2 тэрбум төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлэв

Нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, шимтгэл төлөгч ажил олгогдоо дэмжих, нийгмийн даатгалын сангийн авлагыг бууруулах зорилгоор Ажил олгогчоо дэмжих “Итгэлийн аян”-ыг 2 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийг хүртэлх хуанлийн 55 хоногийн хугацаанд зохион байгуулж байгаа билээ.

Энэхүү ажлын хүрээнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тогтмол төлж буй ажил олгогч мөн хуримтлагдсан шимтгэлийн өрөө гучаас дээш хувиар барагдуулсан аж ахуйн нэгжүүд болон нийгмийн даатгалын байгууллагаас дансыг нь хааж, шүүхэд шилжүүлэхээр бэлтгэсэн ажил олгогчдыг тус тус хамруулан “Итгэлийн гэрээ” байгуулан ажиллаж байна. Энэ сарын 5-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын 201, орон нутгийн 53, нийт 254 аж ахуйн нэгжийн дансыг нээсний үр дүнд нийтдээ 6 тэрбум 279 сая 330 мянган төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлээд байна. Дээрх мөнгөн дүнгийн 5,6 тэрбумыг нийслэлийн ажил олгогчид, 0,6 тэрбумыг орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүд бүрдүүлжээ.                      4 дүгээр сарын 13-ны өдрийг хүртэл ажлын 22 хоног үлдээд байгаа бөгөөд энэхүү хугацаанд өгөгдсөн боломжоо ашиглахыг нийт ажил олгогчиддоо уриалж байна.