Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Ятгах тусам нягтал”

“Ятгах тусам нягтал”

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албанаас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, “залилах” гэмт хэргийн гаралт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан “Ятгах тусам нягтал” аяныг зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын хамт олон нэгдэж байна.