Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Да хүрээ зах”-ын түрээслэгч 5000 гаруй иргэнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, мэдээлэл хүргэв

“Да хүрээ зах”-ын түрээслэгч 5000 гаруй иргэнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, мэдээлэл хүргэв

Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Да хүрээ ХХК-ийн удирдлагатай хамтран тус авто машины зах дээр үйл ажиллагаа эрхлэгч 5000 гаруй түрээслэгч нарт Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг таниулах өдөрлөгийг зохион байгуулав.

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тухайд Нийгмийн даатгалын талаар мэдлэг мэдээлэл дутмаг байдгийн дээр нийгмийн даатгалд хамрагдахдаа харьцангуй хойрго байдаг. Иймд дээрх иргэдэд Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын орлого бүрдүүлэлт шимтгэлийн албаны дарга Ц.Сарантуяа Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулж,  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн  талаар Тэтгэврийн ахлах байцаагч П.Буянаа, Сайн дурын даатгалд хэрхэн хамрагдах, түүний ач холбогдолын талаар Сайн дурын даатгалын байцаагч Д.Басан, Эрүүл мэндийн даатгалын хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт, эрүүл мэндийн үйлчилгээний  тухай Эрүүл мэндийн байцаагч М.Хандмаа нар мэдээлэл өгөв.

Өдөрлөгийн үеэр Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамжийн талаар иргэдийн сонирхсон асуулт, тулгамдсан асуудалд Хүн ам, нийгмийн хамгаалалын яамны дэд сайд Б.Мөнхбаатар, Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Алтанцэцэг нар хариулт өглөө. Тэрчлэн Төрийн банкны “Да хүрээ” салбартай хамтран иргэдийг Сайн дурын даатгалд хамруулж, Эрүүл мэндийн дэвтэр баталгаажуулж, Ажилласан жил нөхөн тооцох материал хүлээн авч Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулан ажиллав.