Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав

“Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын алба үүсгэн байгуулагдсаны 75 жилийн ойг угтан Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай хамтран “Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 3 дах жилдээ зохион байгуулав.

Уг хуралд ХНХЯ, АШУҮИС, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Сэргээн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төв, нийслэлийн дүүргүүдийн ЭХМК-ын гишүүд, Ажил олгогч, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын болон Дархан-Уул, Архангай, Баянхонгор, Хэнтий, Говь-Алтай аймгийн төлөөлөл нийт 100 гаруй мэргэжилтнүүд оролцов.

Эрдэм шинжилгээний бага хурал нь иргэн (даатгуулагч)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга замыг хэлэлцэж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын тулгамдсан асуудлыг хөндөн, шийдэлд хүрэх арга замыг тодорхойлохыг зорьсон онолын болон практикийн ач холбогдолтой үйл ажиллагаа юм. Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний бага хуралд иргэн (даатгуулагч)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам зэрэг сэдвүүдээр 23 судлаачийн илтгэл ирснээс 10 илтгэлийг шалгаруулан, анагаах ухааны мэргэжлийн чиглэлээр тухайлбал нүд, мэдрэл, сэтгэцийн эмгэгээр хөдөлмөрийн чадвар алдсан байдалд дүн шинжилгээ хийж, Улаанбаатар хотын цахилгаан станц, Шивээ овоо дах нүүрсний уурхай, Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдын дунд мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвар алдсан байдалд хийсэн судалгаа зэрэг асуудал дэвшүүлсэн, нотолгоонд суурилсан эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг хэлэлцэв.

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, сэргээн засах чиглэлээр хэлэлцүүлсэн дээрх илтгэлүүдээс Сонгинохайрхан дүүргийн магадлагч эмч Б.Цэндийн “Хүн амын дундах хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг судалсан дүн” сэдэвт илтгэл тэргүүн байр, Багануур сувилал ХХК-ийн эмч Н.Мөнх-Ундрахын “Гуурсан хоолойн тоосжилтын шалтгаант архаг үрэвсэлт өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн эрүүл мэндтэй холбоотой амьдралын чанарыг үнэлэх нь” сэдэвт илтгэл дэд байр, ЭХМТК-ын магадлагч эмч Ц.Гансүхийн “Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэхэд даатгалын байгууллагын үүрэг оролцоо” сэдэвт илтгэл гуравдугаар байрыг эзлэв.

Цаашид даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй үзүүлэхэд эрдэмтэн, судлаачдын анхаарлыг хандуулах, нотолгоонд суурилсан судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор эрдэм шинжилгээний бага хурлыг тогтмол зохион байгуулж, судалгааны ажлыг практикт нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна.