Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо

“Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс нь Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуультай хамтран “Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2016 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгууллаа.

Хуралд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар,Эрүүл мэнд, спортын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, Сэргээн засах үндэсний төв, МОШПА төрийн бус байгууллага, нийслэлийн дүүргүүдийн болон Архангай, Хөвсгөл, Сэлэнгэ аймгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссууд, Багануур, Эрдэнэт сувилалын төлөөлөл бүхий 100 орчим эмч мэргэжилтнүүд оролцов.

Эрдэм шинжилгээний бага хуралд 23 судалгааны ажил ирснийг 2 үе шаттай шалгаруулж ердийн, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослоос үүдэлтэй хөдөлмөрийн чадвар алдалт түүнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ, тулгамдаж байгаа асуудлыг хөндсөн 12 судлаачийн илтгэлийг хэлэлцэж, хамрах хүрээ, шинэлэг байдал, судалгааны арга зүй, практик ач холбогдлоор нь шалгарууллаа.

  1. Тэргүүн байрт Архангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын эмч А.Ариунтуяа “Архангай аймгийн хүн амын хөдөлмөрийн чадвар алдалтын өнөөгийн байдал, түүнд үзүүлж буй эрүүл мэндийн зарим тусламж үйлчилгээ” сэдвээр
  2. Хоёрдугаар байрт Налайх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч Ж.Ганжаргал “Ахуйн болон үйлдвэрийн ослоос үүдсэн хөдөлмөрийн чадвар алдалт, тулгамдаж буй асуудал” сэдвээр
  3.  Гуравдугаар байрт Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвийн Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч О.Болорсүх “ДЦС-3 ТӨХК-ийн ажилчдын ажлын байран дахь шуугианы өртөлт” сэдвээр
  4. Тусгай байрт Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч З.Эрчмаа “Артерийн даралт ихсэх өвчин ба цус харвалтын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдэд хийсэн харьцуулсан судалгаа”, Багануур сувилалын эрүүл ахуйч М.Нансалмаа  “ Эргономикийн байрлалаас үүссэн ажилчдын дунд тохиолдох дээд мөчний яс булчингийн эмгэг” сэдвээр тус тус шалгарав.

Цаашид Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс нь даатгуулагч (иргэн)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг, бууруулах, сэргийлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг өргөжүүлэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон үйл ажиллагаа хийхээр төлөвлөж байна.