Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

“Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн, 2016 оныг салбарын хэмжээнд “Ажил олгогч даатгуулагчийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан “Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулж, даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын өнөөгийн байдал, сэргийлэх бууруулах арга зам, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход эрдэм шинжилгээний бага хурлын зорилго оршино.

Илтгэлийн сэдэв: Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь

Зохион байгуулагч: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс, Анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн харьяа Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль

Зохион байгуулах өдөр: 2016 оны 03-р сарын 28-ны өдөр

Оролцогчид:         

 • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын удирдлагууд
 • Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны төлөөлөл
 • Эрүүл мэнд, спортын яамны төлөөлөл
 • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссийн гишүүд
 • Анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн судлаачид
 • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах салбар, орон нутгийн комиссийн гишүүд

Байршил: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын хурлын танхим 702 тоот

Санхүүжилт: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

Илтгэл шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт:

 • Судалгааны онол арга зүйн түвшин (Сэдвийн хүрээнд уншиж, судалсан байдал)
 • Судалгааны ажлын шинэлэг санаа
 • Судалгааны арга аргачлал, боловсруулалт
 • Судалгааны мэдээлэл үнэн бодит нотолгоонд суурилсан, баримтаар баталгаажсан байдал
 • Практик ач холбогдол

Илтгэлийн хураангуй бичих заавар:

1. Бичгийн хэл: монгол ба англи (ижил бүтэцтэй байх)
2.Бичгийн хэлбэр: илтгэлийн хураангуйг А4 хэмжээтэй бичгийн цаасан дээр баруунаас 1.5 см, зүүнээс 3.0 см, дээр доороос 2.0 см зайтай Arial font ашиглан үсгийн хэмжээ 12, мөр хоорондын зай single байхаар 2-3 нүүр, 500-600 үгэнд багтаасан байна.

Илтгэлийн хураангуйн бүтэц:
– Илтгэлийн хураангуйн нэр
-Илтгэгчийн нэр, хаяг. Жишээ нь: Ж.Болд1, М.Гэрэл2

 1ХӨСҮТ, 2АШУҮИС

 • Судалгааны зорилго
 • Судалгааны материал, арга зүй
 • Судалгааны үр дүн (хүснэгт болон зураг оруулахгүй)
 • Дүгнэлт

Илтгэл хүлээн авах хугацаа:  

– Илтгэлийн хураангуйг tsatsral@mnums.edu.mn имэйл хаягаар 2016 оны 02 дугаар сарын 29-өөс 3 сарын 11-ны өдрийн хооронд хүлээж авна. Хуралд аман илтгэл тавих илтгэгч нар илтгэлээ MS Power point файлаар 3 сарын 23-ны өдрөөс өмнө дээрхи имэйл хаягаар илгээнэ. Аман илтгэл тавих хугацаа 10 минут
– Хугацаа хоцорсон, шаардлага хангаагүй, бага хурлын сэдэвтэй хамааралгүй илтгэл хүлээн авахгүй.
– Лавлах хаяг: АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн 340 тоот өрөө, Г.Цацрал

Утас: 99642164, И-мэйл хаяг: tsatsral@mnums.edu.mn