Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээБичил уурхай эрхлэгчдийг сургалтанд хамрууллаа

Бичил уурхай эрхлэгчдийг сургалтанд хамрууллаа

Манай улсын 19 аймгийн 150 гаруй суманд албан ёсны бүртгэлтэй бичил уурхай эрхлэгч 8000 гаруй байдаг. Тэдгээрийг даатгалд хамруулж, үүсч болох гэнэтийн эрсэдлээс хамгаалах, нийгмийн хамгааллыг нь бэхжүүлэх чиглэлээр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь 2012 оноос Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран ажиллах болсон юм. Энэ хүрээнд “Тогтвортой бичил уурхай” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба өнгөрсөн хугацаанд нийт 12 аймгийн 35 орчим сумдад очиж сургалт хийсэн байна.

Энэ удаад Төв, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран “Даатгал Бидний Амьдралд” сургалтыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-нөөс 16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус сургалтанд бичил уурхай эрхлэгчдээс гадна хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, малчид, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд зэрэг Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст баг, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сум, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул, Мандал, Баянгол сумдын нийт 551 иргэн оролцсон юм.

Сургалтанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ССОНХА-ны дарга Д.Эрдэнэбат, мэргэжилтэн Г.Золжаргал, ЭМДГ-ын мэргэжилтэн Б. Энхболор нар оролцож нийгмийн даатгалын багц хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, сайн дурын даатгалд хамрагдахын ач холбогдол, даатгалын сангаас даатгуулагчдад үзүүлэх үйлчилгээ зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл өгч, иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулав.

Бичил уурхай эрхлэгчдэд энэ мэтчилэн газар дээр нь очиж идэвхтэй сургалт зохион байгуулснаар 2012 онд 4800 бичил уурхайчин даатгалд хамрагдсан байдалтай байснаа 7000 гаруй болж нэмэгдээд байгаа нь сургалтын гол үр дүн юм. Мөн  бичил уурхай эрхлэгчдийн дундаас сургагч багш бэлтгэх сургалт,  сайн дурын даатгал хариуцсан байцаагч, бичил уурхай бүхий сумдын  нийгмийн даатгалын байцаагч нарт зориулсан сургалт зэрэг тусгайлсан сургалтуудыг зохион байгуулж нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлд анхааран ажиллаж байна.